Miljö

Ansvaret för miljö, socialt ansvar och personal, mänskliga rättigheter och affärsetik som motverkar korruption är därför en viktig del för att nå målen utan att strida mot koncernens ambitioner om en hållbar utveckling.

Ansvarsfull och hållbar utveckling med hänsyn till natur och miljö

Vi strävar ständigt efter att förbättra oss när det gäller att:

Vi köper 100% förnybar el. Tillsammans skapar vi en hållbar framtid.
Miljöintyg

ISO 14001:2015

Klicka här för att se certifikat
ISO 14001:2015.

IB 016 REACH

Klicka här för att se certifikat
IB 016 REACH Environment