Miljö

Ansvaret för miljö, socialt ansvar och personal, mänskliga rättigheter och affärsetik som motverkar korruption är därför en viktig del för att nå målen utan att strida mot koncernens ambitioner om en hållbar utveckling.

Ansvarsfull och hållbar utveckling med hänsyn till natur och miljö

Vi strävar ständigt efter att förbättra oss när det gäller att:

Be-Ge Seating AB är
certifierade enligt ISO 14001:2015.
Klicka här för att ladda ned en PDF-fil.