Milieu

Verantwoordelijkheid voor het milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en personeel, mensenrechten en bedrijfsethiek ter bestrijding van corruptie vormen daarom een belangrijk onderdeel van de inspanningen om de doelstellingen te verwezenlijken zonder in strijd te komen met de ambities van de Groep voor duurzame ontwikkeling.

Verantwoorde en duurzame ontwikkeling met respect voor natuur en milieu

We streven voortdurend naar verbeteringen op het gebied van:

ISO 14001:2015

Klik hier om het certificaat te bekijken
ISO 14001:2015.

IB 016 REACH

Klik hier om het certificaat te bekijken
IB 016 REACH Environment