Forskning och utveckling

Be-Ge Seating Division har utvecklat och tillverkat stolar för kommersiella fordon i över 70 år. Vårt erfarna och professionella utvecklingsteam arbetar med de senaste versionerna av CAD-system och den testutrustning som krävs för att utveckla marknadsledande produkter.

Erfarna
och professionella
utvecklingsteam

Säkerhet, Kvalitet, Ergonomi och komfort

Nyckelord som säkerhet, kvalitet, ergonomi och komfort står alltid i fokus när vi utvecklar våra produkter. Ett antal kriterier används i Be-Ge Seating Divisions tester: dämpning, motstånd, tillförlitlighet och underhåll. Våra stolar utvecklas och testas i enlighet med de EU-direktiv som fordonen omfattas av, och uppfyller därigenom den absolut högsta aktuella säkerhetsnivån som gäller för fordon.

Be-Ge-koncernen har investerat i ett eget TÜV-godkänt testlaboratorium i Danmark, och alla tester utförs under övervakning av en representant från Department of Road Safety, TÜV Rheinland eller den franska godkännandemyndigheten UTAC. Stolarna genomgår en intensiv testningsprocedur som ofta överträffar de aktuella lagkraven inom det här området. Säkerhetsbälten och fasthållningsanordningar krocktestas i enlighet med de senaste standarderna. Vi testar våra produkter konstant allt eftersom nya fordon och modelltyper kommer ut på marknaden, och vi har ett nära samarbete med fordonstillverkare.

På vårt FoU-center i Sverige utförs hållbarhetstester i vår MTS-skakrigg av ett avancerat program som simulerar faktiska arbetsförhållanden för att säkerställa att stolen är tillräckligt robust och fungerar som den ska. I vår skakrigg mäts även vibrationsdämpningsförmågan och efterlevnaden av europeiska och internationella standarder som ISO 7096 och EN 13490. Våra stolar testas kontinuerligt för att vi ska kunna säkerställa tillverkningskvaliteten baserat på ett program för planerade revisioner.

Snabb prototyputveckling blir allt viktigare för att kundernas utvecklingskrav ska kunna uppfyllas. Med vår moderna 3D-utskriftsutrustning kan vi skapa prototyper och prover direkt via CAD-systemet i storlekar på upp till 298x185x203 mm. Prototypdelar i metallplåt tillverkas snabbt att de enheter inom Be-Ge-koncernen som ligger nära vårt FoU-center i Sverige.

Nära samarbete med testinstitut i Europa, som TÜV, DEKRA, TNO, UTAC, RISE, Currenta, MIRA och många andra, är en självklar del av vår FoU-process för att vi ska kunna skapa välfungerande och säkra produkter för våra kunder.