Miljø

Miljømæssigt ansvar, social ansvarlighed og personale, menneskerettigheder og forretningsetik, der bekæmper korruption, er derfor en vigtig del af at nå målene uden at være i modstrid med koncernens ambitioner om en bæredygtig udvikling.

Ansvarlig og bæredygtig udvikling med respekt for natur og miljø

Vi stræber hele tiden efter at lave forbedringer ved:

Be-Ge Seating AB is
i henhold til ISO 14001:2015.
Klik her for at downloade PDF.