Våra medarbetare

Kontorsstolar och 24-timmarsstolar

Här kan du kontakta vår försäljnings-, inre försäljnings- och kundtjänstpersonal för kontor- och 24-timmarsstolar.

Försäljning

Managing Director

Be-Ge Frapett AB

Kontorsstolar

Henric Arvidsson

Account Manager

Sverige, Norge, Finland

Mattias Olsson

Account Manager

Sverige, Norge, Finland

Johannes Nord

Managing Director

Be-Ge Seating UK Ltd

Storbritannien och Irland

Gary Shaw

Project Sales Engineer

Storbritannien och Irland

Russel Bannister

Area Manager

Danmark

Brian Hansen

Account Manager

Danmark

Christian Westergaard

Account Manager

Frankrike

Annelies Taupin

Sales Department

Nederländerna

Vincent Roelofs

Inre försäljning / Kundtjänst

Inner Sales

Huvudkontor

Ester Krüger

Inner Sales

Huvudkontor

Alexander Stenström

Customer Service
Sales Office

Tyskland

Hella Lawniczak