Vedligeholdelse og reparation

Når sæderne har været brugt intensivt, vil der være behov for vedligeholdelse og reparation. Det er altafgørende, at denne vedligeholdelse og reparation, både korrigerende og forebyggende, udføres af uddannede medarbejdere, der bruger de korrekte reservedele.

Professionel vedligeholdelse for en bæredygtig levetid

Hvem kan gøre dette bedre

Hvem kan gøre dette bedre, end dem, som har designet og bygget sædet?
Be-Ge’s servicecentre tilbyder en række vedligeholdelses- og reparationsprogrammer.

Professionelt eftersyn af sæderne

Efter et professionelt eftersyn af sæderne lægges der en plan i samarbejde med kunden. Nogle gange er det tilstrækkeligt at udskifte nogle vigtige dele for at gøre sædet parat til fremtidig brug.

Afhængigt af stolens tilstand vil vi altid overveje den bedste løsning for at istandsætte stolen til dens oprindelige stand. Det gør vi ved at arbejde både korrigerende og forebyggende.

Vedligeholdelses- og reparationsmuligheden er et attraktivt alternativ.
Vedligeholdelse og reparation af sæder er miljøvenligt og inspirerer til bæredygtighed og en socialt ansvarlig forretningsstrategi.

OEM-kunder for kollektiv trafik Navnlig OEM-kunder for kollektiv trafik og transportvirksomheder (nationalt og internationalt) gør allerede brug af denne service.

Vore reparatører kender dine behov ud fra vort administrationssystem med løbende registreringer. Du skal blot bede om “RMA-formularen”, og så udfører vi reparationerne på dit arbejdssted eller på vort værksted.

Afhængigt af stolens tilstand vil vi altid overveje den bedste løsning for at istandsætte stolen til dens oprindelige stand. Det gør vi ved at arbejde både korrigerende og forebyggende.