2021-01-19 Persontrafik Göteborg, Sverige

Stina Eneman

Persontrafik i Göteborg, Sverige.

Datum: 19-21 Januari 2021.

Persontrafik är en av Europas absolut viktigaste mötesplatser för alla verksamma inom kollektivtrafikbranschen.