Testlaboratorium

Här kan du läsa om testlaboratoriets testbeskrivning av JANY.

JANY TILLVERKAR STOLAR OCH GOLVSYSTEM FÖR KATEGORIN LÄTTA KOMMERSIELLA FORDON.

M1-fordon definieras som fordon utrustade med max. åtta stolar exklusive förarstolen. M1-kategorin tillämpas huvudsakligen på relativt små passagerarfordon och utgör därför de mest strikta säkerhetskraven för stolar i alla fordon.

För att ett fordon ska kunna M1-godkännas måste det uppfylla kraven i en rad olika EU-direktiv och flera olika testkrav. För att en stol i ett fordon ska kunna godkännas måste stolen inte bara testas som en enskild enhet, utan även som ett helt system installerat i det fordon där stolarna ska monteras.

Alla stollösningar från JANY testas i enlighet med tillämpliga EU-direktiv. Dessa valideras av TÜV Rheinland, som bevittnar testerna och tar fram godkännanderapporter för installation i fordon.

Av dessa direktiv handlar fyra om bilstolar, enligt nedan:

ECE R 14: Enhetliga bestämmelser för typgodkännande av fordon med avseende på säkerhetsbältens förankringar.

ECE R 16: Enhetliga bestämmelser om godkännande av säkerhetsbälten och fasthållningsanordningar för barn för passagerare i motorfordon.

ECE R 17: Enhetliga bestämmelser beträffande typgodkännande av fordon med avseende på säten, dessas fästanordningar och eventuella nackstöd.

ECE R 21: Enhetliga föreskrifter om typgodkännande av motorfordon med avseende på deras inredningsdetaljer.


Nedan följer en kort beskrivning av de viktigaste tester som måste utföras i enlighet med varje direktiv:

I alla direktiv finns ett kriterium gällande stolsgeometrin för optimal säkerhet, vilket baseras på en jämförelsefaktor som kallas ”H-punkten”. Detta är höftböjningspunkten för en genomsnittlig person och den fastställs med hjälp av en testdocka som placeras i stolen och mäts fysiskt. Direktiven innehåller regler kring hur testet ska utföras i förhållande till H-punkten, vilket beskrivs närmare nedan.


 • ECE R14

  För att säkerställa att bältessystemet fungerar som det ska måste förankringspunkterna kunna hålla den definierade draghållfastheten, som har samma kraft som vid en riktig olycka. Det övre axelbältet och det nedre höftbältet i ett trepunktsbälte säkras av en draganordning. En dragmaskin belastar stolen med 1 350 kg på varje bältessektion, medan stolen utsätts för en statisk belastning på 20 gånger stolens vikt i de nedre förankringspunkterna. Jany-stolssystemet belastas med totalt cirka 3,5 ton och måste kunna hålla lasten i 0,2 sekunder utan att gå sönder för att bli godkänt.

 • ECE R16

  För det säkerhetsbälte som utgör passagerarens säkerhetsanordning i händelse av olyckor är testkraven striktare. Funktionen hos ett bälte och spänningen i förhållande till hastighet, vinkel och acceleration testas genom cykeltester. Utöver dynamisk och statisk provning av draghållfastheten testas alla delars beständighet mot temperaturvariationer, vatten och damm. Jany samarbetar med erfarna tillverkare av säkerhetsbälten för kommersiell fordonsindustri. Tillsammans med leverantören utvecklar Jany bälteslösningar för alla våra produkter för att uppnå bästa möjliga säkerhet för användaren.

 • ECE R17

  Under detta test ligger fokus på testning av stolens rygg- och nackstöd. Stolen fixeras i en testrigg som efterliknar en människas kroppsform. Anordningen trycks sedan mot ryggstödet med en kraft på 53 Nm.

 • Samma test upprepas sedan med ett dockhuvud, så att nackstödet och ryggstödet belastas samtidigt.

 • Ett av huvudtesterna är ett dynamiskt slädtest. Stolen måste testas både framåtvänd och bakåtvänd och måste kunna stå emot en kraft på 20 G. Slädtesterna har numera utökats och innefattar att två lösa block slår emot stolarnas baksida för att simulera hur till exempel bagage eller lådor träffar stolen vid en krock.

 • Nackstödet testas i ett värstafallsscenario där nackstödets förmåga att absorbera energi vid en kollision är som sämst. Detta uppnås med hjälp av ett mätinstrument som låter ett dockhuvud slå emot nackstödet framifrån respektive bakifrån med en kraft som motsvarar ett moment på 37,5 Nm.

 • ECE R21

  Det finns också krav gällande fordonets inredning och de material som används. Detta för att säkerställa att det inte finns några delar i islagsområdet som kan utgöra en risk för användaren. När det gäller ryggstödet finns ett krav gällande det material som används: dess förmåga att absorbera energi, dess kvalitet och dess utformning mäts, och det måste ha en minsta avrundning. Alla tester utförs med hjälp av en mätanordning som låter ett dockhuvud komma i kontakt med alla delar som definieras i islagsområdet.