Testlaboratorium

Her kan du læse om testlaboratoriets testbeskrivelse af JANY.

JANY PRODUCERER SÆDER OG GULVSYSTEMER TIL KATEGORIEN LETTE ERHVERVSKØRETØJER.

M1-køretøjer defineres som værende udstyret med maks. otte sæder, ekskl. føreren. M1-kategorien er primært gældende for relativt små passagerbiler og har derfor de mest strenge sikkerhedskrav for sæder i et køretøj.

For at få en M1-godkendelse af et køretøj skal køretøjet som en helhed overholde en række EU-direktiver og testkrav. Før et sæde i et køretøj kan opnå godkendelse, skal sædet ikke kun testes som en individuel enhed, men også som et komplet system, der er installeret i det køretøj, hvori sæderne skal installeres.

Alle JANY-sædeløsninger testes i overensstemmelse med de gældende EU-direktiver. Disse godkendes af TÜV Rheinland, som bevidner og forbereder godkendelsesrapporter for montering i køretøjer.

Af disse omhandler følgende fire direktiver bilsæder, som specificeret herunder:

ECE R 14: Ensartede forskrifter for godkendelse af køretøjer for så vidt angår forankringer til sikkerhedsseler.

ECE R 16: Ensartede forskrifter for godkendelse af sikkerhedsseler og barnefastholdelsesanordninger for personer i motorkøretøjer.

ECE R 17: Ensartede forskrifter vedrørende godkendelsen af køretøjer for så vidt angår sædeforankringer og nakkestøtter.

ECE R 21: Ensartede forskrifter for godkendelse af køretøjer hvad angår indre indretning.


Følgende er en kort beskrivelse af de vigtigste test, som skal udføres i henhold til hvert direktiv:

I alle direktiver er der kriterier for stolens geometri for optimal sikkerhed, som er baseret på et udgangspunkt kaldet “H-punktet”. Dette er hofte-bøje-punktet for en gennemsnitlig person og bliver bestemt ved en testdukke, som placeres i stolen og måles op fysisk. Direktiverne har regler for, hvordan testen skal udføres i forhold til H-punktet, hvilket uddybes i det følgende.


 • ECE R14

  For at sikre at selesystemet fungerer korrekt, skal forankringspunkterne kunne holde til den definerede trækbelastning, som har samme virkningsgrad, som ved en ulykke. Den øvre skuldersele og den lavere hoftesele i en 3-punktsele sikres med en trækanordning. En trækmaskine belaster sædet med 1.350 kg på hver selesektion, mens stolen påvirkes med en statisk last på 20 x sædets egenvægt i de nedre forankringspunkter. Janys sædesystemer belastes med totalt ca. 3,5 ton og skal kunne holde belastningen i 0,2 sek. uden at dele går i stykker for at blive godkendt.

 • ECE R16

  Der er et større testkrav til selen, som er passagerens sikkerhedsanordning i en ulykke. Selens funktionalitet, spændingskraften i forhold til hastigheden, vinklen og accelerationen, testes i cyklustest. Foruden en dynamisk og statisk træktest, bliver konditioneringen af alle elementer testet mod temperaturforskelle, vand og modstandsdygtighed over for støv. Be-Ge Seating A/S arbejder sammen med erfarne seleproducenter til den kommercielle køretøjsindustri. Sammen med leverandøren udvikler Be-Ge Seating A/S seleløsninger til alle vore produkter for at opnå den bedste sikkerhed for brugeren

 • ECE R17

  I denne test er der fokus på test af ryglænet og nakkestøtten. Sædet fastgøres i testriggen, som efterligner en persons form. Anordningen tvinges dernæst ind mod ryglænet med en kraft på 53 Nm.

 • Den samme test gentages med et dummyhoved, således at nakkestøtten og ryglænet belastes samtidigt.

 • En af hovedtestene er en dynamisk slædetest. Sædet skal testes for- og bagudvendt og skal kunne klare en kraftpåvirkning på 20 G. Slædetest er nu blevet udvidet til at inkludere to løse blokke, der kolliderer med sædernes bagside for at simulere f.eks. løs bagage eller kasser, der rammer sædet i et sammenstød.

 • Nakkestøtteenheden testes i det værst tænkelige scenarie, hvor nakkestøttens evne til at absorbere energi i forbindelse med et sammenstød er svagest. Dette gøres med et måleinstrument, som har et dummyhoved, som rammer nakkestøtten henholdsvis forfra og bagfra med en kraft, som modsvarer et moment på 37,5 Nm.

 • ECE R21

  Der er også krav til kabinens udformning og de anvendte materialer. Dette er for at sikre, at der ikke er nogen elementer i anslagszonen, som kan udgøre en risiko for brugeren. For stolens bagside stilles der krav til det anvendte materiale; dets evne til at optage energi, dets kvalitet og design måles; og det skal have en minimumsafrunding. Alle tests udføres med måleudstyr, hvor dummyhovedet kommer i kontakt med alle elementerne, som er defineret i anslagszonen.