Miljö

Be-Ge Seating Division arbetar med miljöcertifieringar för att på så vis minimera vår miljöpåverkan.

Vi strävar ständigt efter att förbättra oss när det gäller att

  • Konsekvent efterleva miljölagstiftning
  • Minska vår energianvändning och resursförbrukning
  • Tillämpa ett kretsloppstänkande i vår produktutveckling och produktion
  • Utbilda våra medarbetare och göra dem delaktiga i processen

Be-Ge Seating AB är
certifierade enligt ISO 14001:2015.
Klicka här för att ladda ned en PDF-fil.