Milieu

De Be-Ge Seating Division werkt met milieucertificatie om de gevolgen voor het milieu tot een minimum te beperken.

We streven voortdurend naar verbeteringen op het gebied van:

  • Het consequent naleven van de milieuwetgeving;
  • Het verminderen van ons verbruik van energie en grondstoffen;
  • Het toepassen van een kringloopdenkwijze bij onze productontwikkeling en productie;
  • Het opleiden en motiveren van onze medewerkers.

Be-Ge Seating AB is
gecertificeerd conform ISO 14001:2015.
Klik hier om de pdf te downloaden.